هیچ فوت شده ای در عربستان دفن نخواهد شد

طبق حرف و حدیث های مختلف در رابطه با دفن حجاج در عربستان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مقامات عربستانی متعهد شده‌اند که بدون اجازه ایران و نیز در خواست بستگان فوت شدگان، هیچ یک از کشته شدگان ایرانی فاجعه منا در عربستان دفن نشود.

وی همچنین افزود مقامات عربستانی متعهد شده اند که مراحل انتقال اجساد به تفکیک هویت تا چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد .

در انتها با اشاره به اعلام تعداد کشته شدگان نهایی فاجعه منا گفت: سازمان حج و زیارت کار جستجو در مراکز طبی، درمانی و بیمارستان های عربستان را دنبال می کند و آمار کل جان باختگان این حادثه تلخ براساس تعدادی که از اجساد به دست خواهیم آورد است و احتمالا افزایش آمار کشته شدگان بیشتر شود.

ارسال پیام