پروانه ساخت فیلم جدید اصغر فرهادی صادر شد

تازه ترین فیلم اصغر فرهادی در جلسه این هفته شورای پروانه ساخت به طور رسمی مجوز ساخت گرفت.

اصغر فرهادی بعد از توافق اولیه با حجت الله ایوبی برای ساخت این فیلم، یک سیناپس 7 صفحه ای برای دریافت پروانه ساخت به شورای پروانه ساخت ارائه داد که این سیناپس در جلسه این هفته شورا مورد قبول اعضا قرار گرفت و پروانه ساخت فیلم جدید اصغر فرهادی صادر شد.

همچنین اصغر فرهادی نام فیلم جدید خود را که پیش از این «برسد به دست آهو» اعلام شده بود، تغییر داد و عنوان «فروشنده» را بر این فیلمنامه سینمایی گذاشت.

در حال حاضر حضور شهاب حسینی در این فیلم قطعی شده و از دیگر عوامل جلوی دوربین نامی برده نشده. حضور ترانه علیدوستی هم که شایعات فراوانی در رابطه با حضورش در این فیلم بود هنوز قطعی نیست.

ارسال پیام