چرا خدا انبیا را فرستاده است + دانلود فایل

چرا خدا انبیا را فرستاده است؟

اولًا بشر قدیم به علت عدم رشد و عدم بلوغ فكرى قادر به حفظ كتاب آسمانى خود نبود؛ معمولًا كتب آسمانى مورد تحریف و تبدیل قرار مى‏گرفت و یا بكلى از بین مى‏رفت؛ از این رو لازم مى‏شد كه این پیام تجدید شود.

ثانیاً در دوره‏هاى پیش، بشریت به واسطه عدم بلوغ و رشد قادر نبود كه یك نقشه كلى براى مسیر خود دریافت كند و با راهنمایى آن نقشه، راه خویش را ادامه دهد؛ لازم بود مرحله به مرحله و منزل به منزل راهنمایى شود و راهنمایانى همیشه او را همراهى كنند.

ثالثاً غالب پیامبران، بلكه اكثریت قریب به اتفاق آنها پیامبر تبلیغى بوده‏اند نه تشریعى. پیامبران تشریعى شاید از انگشتان یك دست تجاوز نكنند. كار پیامبران تبلیغى، ترویج و تبلیغ و اجرا و تفسیر شریعتى بود كه حاكم بر زمان آنها بوده است.”

و اینکه چرا در زمان ما این کثرت به چشم نمی خورد، به این دلیل است که علما در زمان ما، وظیفه انبیاء را انجام می دهند.

“دوره ختمیّه دوره كمال و بلوغ بشر است. در این دوره آن وظیفه ‏اى را كه صد و بیست و چهار هزار پیغمبر منهاى پنج تا انجام مى ‏دادند (و درواقع خدا خودش انجام مى ‏داد، یعنى پیغمبرانى را براى این كار مبعوث مى ‏كرد)، یعنى تبلیغ را، باید مردم عادى انجام بدهند. این است كه مبلّغین واقعى اسلام، پیامبرانِ پیامبرند، یعنى پیام پیامبر را به مردم مى ‏رسانند.

  

ارسال پیام