کنسرت زانیار خسروی

سالن اجرا: سالن میلاد نمایشگاه

تاریخ اجرا                 ساعت               قیمت بلیت ها

سه شنبه 27 مرداد           18:00                  350000

سه شنبه 27 مرداد           21:30                  500000

600000

700,000

750,000

800,000

900,000

950,000

1,000,000

1,100,000

1,150,000

ارسال پیام