جواد نکونام، شقایق فراهانی و چندین تن دیگر از هنرمندان و ورزشکاران میهمان این مراسم بودند.

جواد نکونام، شقایق فراهانی و چندین تن دیگر از هنرمندان و ورزشکاران میهمان این مراسم بودند.

جواد نکونام، شقایق فراهانی و چندین تن دیگر از هنرمندان و ورزشکاران میهمان این مراسم بودند.

ارسال پیام