۱۰ دسامبر در تاریخ چه گذشت

روز قانون اساسی در تایلند و روز جهانی حقوق بشر

رویدادها
  • ۱۹۰۱ – اولین جوایز نوبل در سالروز مرگ آلفرد نوبل اعطا شدند.
  • ۱۹۴۸ – اعلامیه جهانی حقوق بشر با هدف ایجاد و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم به تصویب رسید

ارسال پیام