۱۰ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۲۵۸ (۴ صفر ۶۵۶ ه. ق) – سقوط خلافت عباسیان با سقوط بغداد به دست هولاکوخان مغول.
  • ۱۳۵۷(ه. ش) – تصویب لایحه انحلال ساواک و محاکمه وزیران توسط مجلس شورای ملی، آغاز جنگ مسلحانه بین انقلابیان با حکومت پهلوی پس از حمله گارد شاهنشاهی بهپادگان نیروی هوایی.
  • ۱۹۹۰ – فضاپیمای گالیله در مقصد خود به سمت سیاره مشتری، از ناهید گذشت.
  • ۱۹۹۷ – دیپ بلو، رایانه شطرنج‌باز، اولین پیروزی خود را در برابر گری کاسپارف بدست آورد.

ارسال پیام