۱۱ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۹۲ – آغاز محاکمه لویی شانزدهم پادشاه فرانسه که در انقلاب فرانسه دستگیر شده بود.
زادروزها
  • ۱۵۲۱ – زادروز لئون دهم از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم
  • ۱۸۰۳ – زادروز هکتور برلیوز آهنگساز فرانسوی از چهره‌های تأثیرگذار در موسیقی عهد رمانتیک
  • ۱۸۴۳ – زادروز روبرت کخ پزشک و دانشمند آلمانی، کاشف عامل بیماری سل، برندهٔ جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال ۱۹۰۵

ارسال پیام