۱۱ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۶۴۲ – کشته شدن یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانیان به دست یک آسیابان .
  • ۸۱۲ – درگذشت استوراکیوس، امپراتور بیزانس
  • ۸۴۴ – درگذشت میخائیل یکم، امپراتور بیزانس
  • ۱۹۰۶ – صدور فرمان تأسیس عدالتخانه توسط مظفرالدین شاه قاجار (تصویر).
  • ۱۹۶۳ – شش اصل انقلاب سفید و اصلاحات ارضی را محمد رضا شاه پهلوی در کنگره ملی کشاورزان به آگاهی رساند.
  • ۱۹۷۹ – تشکیل شورای انقلاب اسلامی به دستور آیت‌الله خمینی در پاریس.

ارسال پیام