۱۳ فوریه در تاریخ چه گذشت

چهارشنبه خاکستر برای مسیحیان کاتولیک
رویدادها
  • ۱۶۶۰ – کارل یازدهم پنج ساله، پادشاه سوئد شد.
  • ۱۸۸۰ – توماس ادیسون، مخترع آمریکایی، گسیل گرمایونی را کشف کرد.
  • ۱۹۴۵ – جنگ جهانی دوم: نیروهای متفقین بمباران درسدن، آلمان را آغاز کردند.
  • ۲۰۰۸ – کوین راد، نخست‌وزیر استرالیا، از بومیان استرالیا و نسل ربوده‌شده عذرخواهی کرد.

ارسال پیام