۱۳ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۰۵ – شهر وین پایتخت امپراتوری اتریش، تسلیم ناپلئون بناپارت شد.
  • ۱۹۸۲ – ارتباط فضاپیمای وایکینگ ۱ که ناسا در ۲۰ اوت ۱۹۷۵ به مریخ فرستاده بود، بر اثر یک فرمان اشتباه با مرکز کنترل زمین قطع شد.

ارسال پیام