۱۵ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۴۱: حمله آلمان نازی علیه ارتش سرخ شوروی برای تصرف مسکو.
  • ۱۹۸۸: شوروی شاتل فضایی خود به نام بوران را بدون سرنشین به مدار زمین فرستاد و بازگرداند.
  • ۲۰۰۶: مایکل جکسون برای آخرین بار به روی صحنه رفت.

ارسال پیام