۱۷ فوریه در تاریخ چه گذشت

  • ماردی گرا
رویدادها
  • ۱۸۷۱ – در پی محاصره پاریس و شکست فرانسه در جنگ با پروس، سپاهیان پروس فاتحانه در پاریس رژه رفتند.
  • ۱۹۳۲ – خارج شدن تلگراف ایران از کنترل شرکت انگلیسی تلگراف هندوستان.
  • ۲۰۰۳ – فاجعه قطار نیشابور، انفجار قطار در ایستگاه خیام در ۱۷ کیلومتری شهر نیشابور که سبب مرگ دست کم ۲۹۵ تن شد.
  • ۲۰۰۸ – با وجود مخالفت‌های فراوان کوزوو اعلان استقلال کرد.
  • ۲۰۱۱ – سال‌روز پیروزی انقلاب ۱۷ فوریه لیبی که به سرنگونی حکومت دیکتاتوری سرهنگ معمر قذافی انجامید.

ارسال پیام