۱۷ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۷۳ – جیمز کوک و افرادش به عنوان نخستین گروه دریانوردان اروپائی مدار جنوبگان را پشت سر گذاشتند.
  • ۱۹۶۱ – پاتریس لومومبا اولین نخست‌وزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر) به قتل رسید.
  • ۱۹۹۱ – آغاز عملیات طوفان صحرا (حمله ۳۴ کشور به رهبری آمریکا به عراق) برای آزادسازی کویت.

ارسال پیام