۱۸ فوریه در تاریخ چه گذشت

جشن اسفندگان در فلات ایران
رویدادها
  • ۱۲۲۹ – ششمین جنگ صلیبی: فریدریش دوم، امپراتور مقدس روم، با انعقاد پیمان ده ساله آتش بس با الکامل محمد، سلطان ایوبی بدون هیچ جنگی اورشلیم، نصره و بیت اللحم را به تصرف درآورد.
  • ۱۸۶۱ – با تکمیل یگانگی ایتالیا، ویکتور امانوئل دوم به عنوان نخستین پادشاه ایتالیا تاجگذاری کرد.
  • ۲۰۰۴ – انفجار قطار در نیشابور، بزرگترین سانحه راه آهن در ایران،در نزدیکی ایستگاه خیام در ۱۷ کیلومتری نیشابور رخ داد که در اثر آن ۲۹۵ نفر کشته و ۴۶۰ نفر زخمی شدند.

ارسال پیام