۱۹ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۴۲ آغاز جنگ تونس با حمله نیروهای آمریکا و انگلیس به این کشور.

ارسال پیام