۱ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۶۰۴ – ویلیام شکسپیر نمایشنامه «اُتلو» را برای نخستین بار در کاخ «وایت هال» لندن به روی صحنه آورد.
  • ۱۷۵۵ – با وقوع یک زلزله شدید در لیسبون پایتخت پرتغال، بیش از ۹٬۰۰۰ خانه ویران شده و ۳۰٬۰۰۰ نفر جان باختند.
  •  ۱۹۲۲ – هیئت قانونگذاری ترکیه با فرمان مصطفی کمال آتاتورک (در تصویر)، به الغای نظام سلطنتی در این کشور، رای مثبت داد. یکسال بعد، نظام «جمهوری» در ترکیه اعلام شد.
  • ۱۹۸۱ – جزایر آنتیگوا و باربودا در شرق دریای کارائیب، از بریتانیا استقلال یافتند.

ارسال پیام