۱ ژانویه در تاریخ چه گذشت

سال نو میلادی، روز تأسیس تایوان، روز آزادی در کوبا و روز استقلال سودان و هائیتی.

رویدادها
  • ۱۸۰۸ – انتقال بردگان به آمریکا ممنوع شد.
  • ۱۹۳۴ – جزیره آلکاتراز به زندان فدرال دولت آمریکا تبدیل شد.
  • ۱۹۷۹ – آمریکا و چین روابط سیاسی خود را از سر گرفتند.
  • ۱۹۹۳ – چـِکُسْلُواکی به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تجزیه شد.
  • ۲۰۰۲ – یورو رسما به عنوان پول رسمی ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز به کار کرد.

ارسال پیام