۲۰ نوامبر در تاریخ چه گذشت

  • ۱۹۱۷ سال‌روز استقلال فنلاند.
زادروزها
  • ۱۷۶۱ – زادروز پیوس هشتم از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم
  • ۱۸۵۸ – زادروز سلما لاگرلوف نویسندهٔ سوئدی، اولین زن برندهٔ جایزه نوبل ادبیات
  • ۱۸۸۹ – زادروز ادوین هابل دانشمند اخترشناس آمریکایی

ارسال پیام