۲۱ دسامبر در تاریخ چه گذشت

  • بلندترین شب سال در نیم‌کره شمالی زمین و جشن شب یلدا
رویدادها
  • ۱۹۵۸ – شارل دوگل (در تصویر) به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد.
  • ۱۹۶۸ – آپولو ۸ به فضا پرتاب شد.

ارسال پیام