۲۱ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۵۴ – به آب اندازی یواس‌اس ناتیلوس، اولین زیردریایی هسته‌ای دنیا.
  • ۱۹۶۰ – تقسیم ایران به ۱۷ استان و ۱۴۸ شهرستان.
زادروزها
  • ۱۳۳۸ – زادروز شارل پنجم، پادشاه فرانسوی
  • ۱۸۶۹ – زادروز گریگوری راسپوتین راهب ماجراجو و سیاستمدار روسی

ارسال پیام