۲۲ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۰۵ – یکشنبه خونین در سن پترزبورگ و آغاز انقلاب روسیه.
  • ۱۹۱۸ – جدا شدن اکراین از سرزمین شوروی.
  • ۱۹۴۶ – اعلام جمهوری مهاباد ، توسط قاضی محمد در مهاباد، ایران.
  • ۱۹۵۲ – دولت ایران کنسولگری‌های انگلیس را تعطیل کرد.
  • ۱۹۶۴ – حسنعلی منصور (درتصویر) نخست وزیر جلوی مجلس شورای ملی با گلوله یکی از فداییان اسلام به نام محمد بخارایی کشته‌شد.
  • ۱۹۸۴ – مکینتاش، اولین رایانه شخصی که موشواره و واسط گرافیکی کاربر داشت، معرفی شد.

ارسال پیام