۲۳ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۱۹ – تاسیس حزب فاشیست ایتالیا توسط موسولینی.
  • ۱۹۵۰ – انتخاب اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل.
  • ۲۰۰۲ – ربوده شدن دانیل پرل در کراچی، پاکستان.

ارسال پیام