۲۴ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۴۸ – مردم فرانسه بر علیه پادشاه لویی فیلیپ شوریدند او را برکنار نمودند.
  • ۱۹۴۹ – قرارداد آتش‌بس میان اسرائیل و مصر امضا شد.

ارسال پیام