۲۵ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۲۱ – تفلیس، پایتخت جمهوری دموکراتیک گرجستان، پس از نبردی شدید به تصرف بلشویک‌های روسیه درآمد و جمهوری سوسیالیستی گرجستان ایجاد شد.
  • ۱۹۵۶ – نیکیتا خروشچف رهبر حزب کمونیست شوروی، در یک سخنرانی از ژوزف استالین (رهبر پیشین) انتقاد کرد.

ارسال پیام