۲۶ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۴۸ – با سقوط پادشاهی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه برپا شد.
  • ۱۸۸۵ – معاهده برلین طی کنفرانس برلین منعقد شد که طبق آن آفریقا میان استعمارگران اروپایی تقسیم شد.
  • ۱۹۸۰ – مصر و اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کردند.

ارسال پیام