۲۷ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۴۳ – کنفرانس سران سه کشور اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا مشهور به کنفرانس تهران آغاز به کار کرد.
زادروزها
  • ۱۷۴۳ – زادروز ژان پل مارا از سران انقلاب کبیر فرانسه
  • ۱۸۷۴ – زادروز حییم وایزمن شیمیدان، کاشف اَسِتون، اولین رئیس‌جمهور اسرائیل، رئیس سازمان جهانی صهیونیسم
  • ۱۹۲۱ – زادروز الکساندر دوبچک سیاستمدار چکسلواکی

ارسال پیام