۲۸ نوامبر در تاریخ چه گذشت

روز شکرگزاری در آمریکا

رویدادها
  • ۱۹۶۰ – استقلال موریتانی از فرانسه.
زادروزها
  • ۱۶۳۲ – زادروز ژان-باپتیست لولی آهنگساز فرانسوی
  • ۱۷۵۷ – زادروز ویلیام بلیک شاعر و نقاش بریتانیایی
  • ۱۸۲۰ – زادروز فریدریش انگلس فیلسوف کمونیست آلمانی، نزدیک‌ترین همکار کارل مارکس

ارسال پیام