۳۰ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۹۳ – دولت آمریکا ۴۵ هزار مایل مربع از اراضی مکزیک را خریداری و به خاک کشور خود اضافه کرد.
  • ۱۹۰۵ – تظاهرات اعتراضی مردم در شهر مسکو به دستور تزار نیکلای دوم با آتش توپ، سرکوب شد.
  • ۱۹۰۶ – مظفرالدین‌شاه قاجار مصوبه قانون اساسی که با اجرای آن، نظام حکومتی ایران به پادشاهی مشروطه تبدیل می‌شد را، امضا کرد.
  • ۱۹۲۲ – پس از سرکوب گسترده مخالفان، حزب بلشویک که نام خود را به حزب کمونیست اتحاد شوروی تغییر داده بود، تأسیس کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (در تصویر) را اعلام کرد.
  • ۲۰۰۶ – صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به جرم جنایت علیه بشریت در شهر کاظمین اعدام شد.

ارسال پیام