۳ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۹۳ – الیمپ دگوژ نمایشنامه‌نویس، فعال سیاسی و طرفدار الغای برده‌داری از نخستین فمنیست‌های اعدام شده است.
  • ۱۹۰۳ – پاناما از کشور کلمبیا مستقل شد.
  • ۱۹۴۶ – در پی شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم ،قانون اساسی تازه این کشور تصویب شد.
  • ۱۹۵۷ – اسپوتنیک ۲، نخستین فضاپیمایی که یک موجود زنده را به فضا برد توسط اتحاد جماهیر شوروی پرتاب شد.
  • ۱۹۸۶ – با چاپ نخستین گزارش در مورد معامله سلاح با ایران در روزنامه لبنانی الشرع، ماجرای ایران – کنترا آغاز شد.
  • ۱۹۸۶ – ایالات فدرال میکرونزی از ایالات متحده آمریکا مستقل شد.

ارسال پیام