۳ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۵۲۱ – پاپ لئوی دهم، مارتین لوتر را تکفیر و از کلیسای کاتولیک رم طرد کرد.
  • ۱۷۴۹ – ایالت ورمونت از ایالت نیویورک مستقل شد.
  • ۱۹۵۸ – ده کشاورز انگلیسی مستعمره نشین کارائیب، کمپانی هند غربی را تأسیس کردند.
  • ۱۹۹۰ – ژنرال مانوئل نوریگا از رهبری پاناما خلع شد.

ارسال پیام