۵ مارس در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۷۲ – بریتانیا بطور رسمی به برمه اعلان جنگ کرد.
  • ۱۹۴۶ – عبارت پردهٔ آهنین اولین بار در یک سخنرانی توسط وینستون چرچیل استفاده شد.
زادروزها
  • ۱۱۳۳ – زادروز هنری دوم پادشاه انگلستان (از ۲۵ اکتبر ۱۱۵۴ تا ۶ ژوئیه ۱۱۸۹)
  • ۱۸۷۱ – زادروز رزا لوکزامبورگ انقلابی و لیدر سوسیالیست و کمونیست آلمانی – لهستانی‌تبار

ارسال پیام