۵ ژانویه در تایخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۶۸ – با به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک، دوره‌ای از گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی موسوم به بهار پراگ در چکسلواکی آغاز شد که تا ۲۰ اوت همان سال و اشغال این کشور به وسیله ارتش سرخ شوروی ادامه داشت.
  • ۲۰۰۵ – اریس بزرگترین سیاره کوتوله در منظومه شمسی کشف شد.

ارسال پیام