۶ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۴۹۹ – کشف ونزوئلا (در تصویر) توسط «آلونسو د اوخدا» دریانورد و کاوشگر اسپانیایی.
  • ۱۹۴۱ – آغاز حمله نیروهای ارتش سرخ در نبرد مسکو علیه نیروهای آلمانی.
  • ۱۹۵۸ – کاوشگر قمری پایونیر ۳ به فاصله ۱۰۷٫۲۶۹ کیلومتری از زمین رسیده و بازگشت.

ارسال پیام