۶ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۶۰ – آبراهام لینکلن (در تصویر) برای یک دوره چهارساله به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد، دوران ریاست جمهوری او، شاهد تجزیه ایالات جنوبی، آغاز جنگ داخلی و لغو برده‌داری بود.
  • ۱۸۹۸ – دولت عثمانی مجبور به تخلیه جزیره استراتژیک «کرت» در مدیترانه شد.
  • ۱۹۱۷ – با به دست گرفتن قدرت در روسیه توسط بُلشِویک‌ها، مرحله دوم انقلاب سال ۱۹۱۷ این کشور، آغاز شد.

ارسال پیام