۶ ژانویه در تاریخ چه گذشت

خاج‌شویان در میان کاتولیکها

رویدادها
  • ۱۸۳۸ – ساموئل مورس دستگاه ابداعی خود را که تلگراف نام داشت، به نمایش گذاشت.
  • ۱۹۱۲ – نیومکزیکو (تصویر) به عنوان چهل و هفتمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست.
زادروزها
  • ۱۳۶۷ – زادروز ریچارد دوم انگلستان هشتمین پادشاه انگلستان و فرمانروای ایرلند
  • ۱۴۱۲ – زادروزژان دارک قهرمان ملی فرانسه

ارسال پیام