۷ مارس در تاریخ چه گذشت

روز معلم در آلبانی

رویدادها
  • ۱۸۷۶ (میلادی) – الکساندر گراهام بل اختراع خود، تلفن، را ثبت کرد.
  • ۱۹۳۶ (میلادی) – آلمان نازی، ناحیهٔ غیرنظامی راین‌لند را مجدداً اشغال کرد و معاهده ورسای را نقض کرد.
  • ۱۹۶۵ (میلادی) – جنبش حقوق شهروندی آمریکا – در راهپیمایی‌ای که از سلما به مانتگمری در دفاع از حقوق شهروندی انجام شد، پلیس به تظاهرکنندگان حمله کرد.
  • ۱۹۸۹ (میلادی) – روابط سیاسی ایران و انگلستان بدلیل حمایت دولت انگلیس از سلمان رشدی تیره شد.
  • ۱۳۲۹ – سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا (در تصویر)، نخست‌وزیر وقت، با گلولهٔ خلیل طهماسبی در مسجد شاه (تهران) ترور شد.

ارسال پیام