10 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

رویدادها
  • ۱۸۴۶ – تریتون، بزرگترین ماه طبیعی نپتون کشف شد.
  • ۱۹۷۰ – کشور فیجی استقلال خود را از انگلستان اعلام کرد.
  • ۲۰۰۳ – اتحادیه اروپا در این روز قطعنامه‌ای در جهت لغو مجازات اعدام صادر کرد.

ارسال پیام