10 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1983 – مجموعه تلویزیونی کارگاه گجت برای اولین بار از تلویزیون پخش شد.
  • 2008 – برخورد دهنده هاردونی بزرگ در ژنو سویس آغاز به کار کرد.
  • 920- زادروز لویی چهاردهم پادشاه فرانسه

ارسال پیام