12 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1848 – با تغییر قانون اساسی سوئیس به یک کشور فدرال تغییر وضعیت داد.
  • 1920 – اختتامیه هفتمین دوره بازی های المپیک در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد.
  • 1953 – جان اف کندی سی و پنجکین رئیس جمهور ایالت متحده امریکا با ژاکلین کندی ازدواج کرد.
  • 1980 – ارتش ترکیه به رهبری کنان اورن بر علیه دولت این کشور دست به کودتا زد.

ارسال پیام