13 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1913- فولاد ضد زنگ توسط هری بریرلی تولید شد.
  • 1918 – نخستین زن برای خدمت در نیروهای تفنگدار مرکزی آمریکا ثبت نام کرد.
  • 1923- مصطفی کمال که بعدها آتاتورک لقب گرفت، نخستین رئیس جمهور ترکیه شد.
  • 1960 – کشور آفریقای مرکزی از فرانسه مستقل شد.

ارسال پیام