13 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1848 – فینیاس گیج (در تصویر) سرکارگر راه اهن از حادثه‌ای که منجر به فرو رفتن یک میله بزرگ آهنی در سرش و از میان رفتن لوب پیشانی اش شده بود جان به در برد.
  • 1937 – سرزمین کراسسنودار یکی از سرزمین های روسیه تأسیس شد.
  • 1993 – پس از یک دوره مذاکرات سری در نروژ رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین یاسر عرفات و نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین رسماً پیمان صلح اسلو را امضا کردند.

ارسال پیام