15 آگوست در تاریخ چه گذشت

روز استقلال کره شمالی و کره جنوبی (1945)، هند (1947) و کنگو(1960)

رویدادها
  • 1914– آبراه پاناما برای آمدوشد گشایش یافت و از طریق باریکهٔ پاناما، میان‌بری را برای گذر از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام فراهم کرد.
  • 1947 – هند از بریتانیا استقلال یافت و بخشی مسلمان‌نشین از آن به نام پاکستان جدا شد.
  • 1975 شیخ محب الرحمن سیاست مدار بنگلادشی و رهبر و بنیان‌گذار کشور بنگلادش در یک کودتای نطامی کشته شد.
  • 2001- ستاره شناسان موفق به کشف منظومه خورشیدی دیگری (به غیر از منظومه ما) در صورت فلکی دب اکبر شدند که از دو سیاره و یک خورشید تشکیل میشد.

ارسال پیام