16 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1906- زمین لرزه ای به مقیاس ۸٫۶ ریشتر، شهر والپارائیسو در شیلی را با خاک یکسان کرد و هزاران کشته برجای گذاشت.
  • 1953 – با دستگیری سرلشگر نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی ایران، به دست نیروی مقر محمد مصدق، کودتا علیه دولت او ناکام ماند.
  • 1960 – کشور قبرس به رهبری اسقف ماکاریوس، نخستین رئیس جمهور آن، از بریتانیا مستقل شد.

 

 

ارسال پیام