16 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

 

رویدادها
  • 1824 – شارل دهم پس از مرگ لویی هجدهم به تخت سلطنت فرانسه تکیه زد، وی تا زمان انقلاب ژوئیه در سال ۱۸۳۰ پادشاه فرانسه بود.
  • 1908 – شرکت خودروسازی جنرال موتورز توسط «ویلیام سی. دورانت» و با ادغام دو شرکتبیوک و اولدزومبیل، تأسیس شد.
  • 1931 – عمر مختار فرمانده لیبیایی‌ها در مقابل نیروهای ایتالیایی، پس از شکست‌درآخرین‌نبرد وسپس محاکمه در دادگاه نظامی ایتالیایی اعدام شد.
  • 1941 – در پیاشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین، رضا شاه (در تصویر)، از سلطنت به نفع پسرش محمدرضا پهلوی کناره گیری کرد.
  • 1982 – شبه نظامیانفلانژ لبنانی به انتقام ترور بشیر جمیل رئیس جمهور لبنان و رهبر این حزب، از فلسطینیان، به دو اردوگاه پناهندگان فلسطینی به نام صدرا و شتیلا در غرب بیروت وارد شدند و بین ۷۰۰ تا ۳۵۰۰نفر از اهالی اردوگاه را به قتل رساندند.

ارسال پیام