19 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1919 – افغانستان از بریتانیا استقلال یافت.
  • 1953 – دولت ملی‌گرای محمد مصدق (در تصویر) طی کودتای 28 مرداد توسط نیروهای وفادار به محمدرضا پهلوی در ارتش شاهنشاهی ایران و با پشتیبانی «سیا، ام آی6 و جامعه روحانیت» سقوط کرد.
  • 1987 – ۴۰۰ تن در حادثه آتش سوزی سینما رکس
  •  شهر آبادان در ایران جان باختند.

ارسال پیام