2 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز گاندی جایانتی در هندوستان، روز جهانی نفی‌خشونت و روز استقلال در گینه.

رویدادها
  • ۱۸۳۵ – در پی اعلام استقلال استان تجاس از مکزیک نبردی مسلحانه میان جمهوری تگزاس و مکزیک درگرفت که به انقلاب تگزاس یا جنگ استقلال تگزاس شهرت یافت.
  • ۱۹۲۸ – خوزه ماریا اسکریوا، کشیش کاتولیک اسپانیایی، سازمان محافظه‌کار کاتولیک اپوس دئی را بنیان‌گذاشت.
  • ۱۹۳۷ – رافائل تروخیو حاکم نظامی جمهوری دومینیکن، فرمان کشتار حدود ۲۰ هزار نفر از ساکنان هائیتی‌تبار در جمهوری دومینیکن را صادر کرد.

ارسال پیام