22سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1792 – اعلام موجودیت جمهوری اول فرانسه.
  • 1862 – صدور اعلامیه آزادی بردگان در ایالات متحده امریکا. براساس این اعلامیه که توسط آبراهام لینکلن در جریان جنگ داخلی امریکا تهیه شده بود؛ کلیه بردگانی که در مناطق تحت کنترل ایالات شمالی زندگی می‌کردند از بردگی آزاد شدند. ایالات مرزی این اتحادیه با کنفدراسیون کشورهای امریکا مشمول این اعلامیه نشدند.
  • 1980 – آغاز حمله عراق به ایران. در جریان این جنگ بیش از یک میلیون نفر از طرف‌های درگیر کشته یا زخمی شدند.
  • 2006 – جنگنده رهگیر اف 14 تام گت به عنوان یک هواپیمای در خدمت نیروی دریایی امریکا بازنشسته شد و جنگنده چندمنظوره اف 18 هورنت جایگزین آن شد.

ارسال پیام