22 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۳۹۹ -در زمان حکومت یزدگرد یکم رابطه میان ایران و روم شرقی به بخش نوی رسید و دو کشور در حل مسائل درونی یکدیگر را یاری می‌رساندند.
  • ۱۹۳۸- نخستین ماشین فتوکپی با نام زیراکس ساخته شد.
  • ۱۹۶۲ – در جریان بحران موشکی کوبا، جان اف. کندی رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، دستور محاصره دریایی این جزیره را به دلیل آگاهی یافتن از وجود پایگاه‌های موشکیشوروی در آن، در رادیو و تلویزیون صادر کرد.

ارسال پیام