23سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز آغاز سال در مناطق تحت نفوذ کلیسای اورتدوکس شرقی و روز تحویل خورشید به برج میزان.

رویدادها
  • 1846 – نپتون هشتمین سیاره سامانه خورشیدی، برای نخستین بار توسط «یوهان گوتفرید گاله» رصد شد، وجود این سیاره پیشتر توسط دو دانشمند، با محاسبات ریاضی اثبات شده بود.
  • 1949 – اولین بمب هسته ای اتحاد جماهیر شوروی در ناحیه‌ای موسوم به پولی گان، مورد آزمایش قرار گرفت، این آزمایش‌ها به مدت ۴۰ سال ادامه داشت.

ارسال پیام